Ενημέρωση για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με επιστολή του, ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς ότι εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα», η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Ειδικότερα, το ΣΕΠΕ παραπέμπει στην εγκύκλιο που εκδόθηκε με Α.Π.οικ.41935/22-06- 2021, με θέμα «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος», στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και περιλαμβάνονται παραρτήματα με:

  • Πληροφορίες για τις μεθόδους υπολογισμού της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων και ενδεικτικό κατάλογο μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών) για την ελάττωση της θερμικής καταπόνησης
  • Με περιγραφή των επιπτώσεων της θερμικής καταπόνησης στην υγεία, καθώς και τις κατηγορίες των εργαζομένων που αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου

 

Επιπλέον  μπορείτε να ανατρέξετε και στο έντυπο «Οδηγίες Προστασίας από τον Καύσωνα» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (στην ιστοσελίδα https://www.civilprotection.gr/sq/node/4863)