Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 202 – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο Global Reporting Initiative και με όσα προβλέπονται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κάθε χρόνο, από το 2015 η εταιρεία παρουσιάζει αναλυτικά τη στρατηγική και τα αποτελέσματα των ενεργειών και των δράσεών της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πρόοδό μας, σε μια χρονιά που παρουσίασε εξαιρετικές δυσκολίες και προκλήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2020:

  • Ανταποκριθήκαμε άμεσα στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας των εργαζομένων μας αλλά και στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.
  • Η συνολική δαπάνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας ξεπέρασε τις €166.000
  • Επενδύσαμε περισσότερα από €8.000.000 σε τεχνικά έργα βελτίωσης και συντήρησης της υποδομής
  • Προσφέραμε νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες μας
  • Μειώσαμε κατά 13% τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατά 9% την κατανάλωση ενέργειας και κατά 22% την κατανάλωση νερού από τα δίκτυα ύδρευσης
  • Συνεχίσαμε την υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης και ανακατασκευής 96 γεφυρών
  • Επενδύσαμε €65.000.000 στην ελληνική αγορά, μέσω εθνικών και τοπικών προμηθευτών

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον απολογισμό του 2020 έχουν ελεγχθεί κι επιβεβαιωθεί από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης EUROCERT.