Διαδικτυακή ημερίδα “Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Παράγοντες Εξέλιξης της Επιχειρηματικότητας με την συμμετοχή του ΣΘΕΒ”

Με ιδαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, η διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης & συζήτησης με θέμα “Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Παράγοντες Εξέλιξης της Επιχειρηματικότητας” στο πλαίσιο του προγράμματος U-SOLVE

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο USOLVE, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, καθώς και να συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το ποσοστό εφαρμογής τους στην πόλη της Λάρισας.

Στην διαδικτυακή ημερίδα συμμετείχε εκ μέρους του Συνδέσμου, ο αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Γιακουβής ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και κατά πόσο αυτοί εφαρμόζονται στην πόλης της Λάρισας και επιπλέον πως μπορούν να ενδυναμώσουν την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας.

Γα περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος https://www.enicbcmed.eu/projects/u-solve