Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ: «Το νέο εργασιακό στην πράξη – διαχείριση & εργαλεία ευέλικτης εργασίας – διαχείριση κρίσης»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, ώρες 17:00 – 21:00,  με θέμα: «Το νέο εργασιακό στην πράξη – διαχείριση και εργαλεία ευέλικτης εργασίας – διαχείριση κρίσης» μέσω της πλατφόρμας του zoom.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδελεχή παρουσίαση των βασικών αλλαγών που επιφέρει ο ν.4808/2021 στις εργασιακές σχέσεις, ενόψει και των ευρύτερων τάσεων εξέλιξης του εργατικού δικαίου, όπως το δίκαιο της ευελιξίας. Πιο συγκεκριμένα σκοπός είναι η παρουσίαση των πιο σημαντικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που θεσπίστηκαν με τον Ν 4808/2021, ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές σε δομικά νομοθετήματα του Εργατικού Δικαίου (ωράριο, τηλεργασία, άδειες, απολύσεις, δικαίωμα απεργίας κ.λπ.). Παράλληλα, κυρώθηκαν Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και παρενόχληση και την υγεία και ασφάλεια, ενσωματώθηκε δε και ενωσιακό δίκαιο αναφορικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οικονομολόγους, νομικούς, υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας, διευθυντές HR, και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιάννης Καρούζος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς εργατικού δικαίου, εργασιακών σχέσεων, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ποινικού δικαίου (εργασιακών και υπαλληλικών εγκλημάτων), διοικητικού δικαίου (δημοσιοϋπαλληλικών παροχών και επιδομάτων). Έχει πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών και στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, στην παροχή νομικών συμβουλών σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ενώ υπήρξε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

  • Μέλη του ΣΘΕΒ: 60€
  • Μη μέλη ΣΘEΒ: 100€
  • Ιδιώτες: 80€