Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου QUALIFY με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου εταιρική συνάντηση στη Λάρισα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου QUALIFY (Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs), στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει ο ΣΘΕΒ στην ανάπτυξη του κλάδου της αγροδιατροφής καθώς και τις δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση του τομέα αυτού.  Αφού παρουσίασε τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «…ενημερώνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, κλαδικές συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχουμε σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας με προτάσεις μας, διοργανώνουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε θέματα του αγροδιατροφικού κλάδου σε συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου, συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά πρόγραμμα που ενισχύουν την αγροδιατροφή, τα τρόφιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζουμε δράσεις ανά την Ελλάδα που ενισχύουν τον τομέα (1st Wine Festival, 1st & 2nd Cotton Conference etc)…».

Τέλος σημείωσε πως στον ΣΘΕΒ «…πιστεύουμε ότι o αγροτικός τομέας συνεισφέρει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία σε όρους παραγωγής και απασχόλησης, στηρίζοντας συγχρόνως τη βιομηχανία τροφίμων και τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας.  Ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, με έμφαση στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη στενή συνεργασία με φορείς έρευνας και ανάπτυξης  και στην επανατοποθέτηση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, θα έχει θετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία και στο εισόδημα των παραγωγών, καθιστώντας τους λιγότερο ευάλωτους σε εξωγενείς διακυμάνσεις στο κόστος».

Το έργο QUALIFY, υλοποιείται μέσω του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg Europe και στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών για τη βελτίωση της ποιότητας, την πρόληψη της απάτης και την προώθηση της αυθεντικότητας και της εξωστρέφειας.

Στο έργο, εκτός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμμετέχουν οι κάτωθι οργανισμοί:

  • Κυβέρνηση της Καταλονίας – Τμήμα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Τροφίμων
  • Γεωργικό Επιμελητήριο της La Vienne (Γαλλία)
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εσθονίας
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας