Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

Έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας του προγράμματος “MBA Food and Agribusiness” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων.

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι απολύτως εμπιστευτικό, η συμμετοχή είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.

Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσής του είναι 7-8 λεπτά και η συμβολή σας είναι καθοριστική για τη συνέχεια της έρευνας.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο πατώντας ΕΔΩ.

Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας.
Επικοινωνία: vzachar@hotmail.com