Πρόσκληση σε συναντήσεις εργασίας – i2i – “idea to impact”

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΣΘΕΒ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σας απευθύνουμε πρόσκληση για τις δύο συναντήσεις εργασίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του έργου i2i (“idea to impact”).

«Innovation Vision Action Forum », ώρα 02:00 – 03:30 μ.μ.

Σκοπός της συνάντησης είναι να συντεθούν απόψεις των φορέων που συμμετέχουν στο «τρίγωνο της γνώσης» – διδασκαλία, έρευνα, παραγωγή – με στόχο:

• τη συμβολή στην ανάπτυξη του καινοτομικού δυναμικού της περιοχής,
• την χρηματοδότηση για μελλοντική ανάπτυξη του καινοτομικού δυναμικού, και
• την ανάπτυξη μηχανισμού για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφορίας για την αλλαγή και βελτίωση των οργανισμών μας, των περιφερειών μας και των δημοσίων φορέων, περιλαμβανομένης και της κυβέρνησης.

«Cross-sectoral Huddle », ώρα 04:30 – 06:30 μ.μ.

Σκοπός της συνάντησης είναι να διατυπωθούν και συντεθούν απόψεις των φορέων που συμμετέχουν στο «τρίγωνο της γνώσης» – διδασκαλία, έρευνα, παραγωγή – με στόχο:

•τη βελτίωση των δράσεων καινοτομίας μέσω υπέρβασης του διαχωρισμού και της «νοοτροπίας σιλό» μεταξύ έρευνας-παραγωγής-διδασκαλίας και μεταξύ ειδικοτήτων, κλάδων και τμημάτων
•την ενθάρρυνση της διατομεακής συνεργασίας σε δραστηριότητες καινοτομίας.

Το έργο i2i (“idea to impact”) υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HEI Initiative του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) με σκοπό την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το έργο στοχεύει στη διεύρυνση και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη μεταξύ τους δικτύωση. Συνολικά θα εκπαιδευτούν, σε διάστημα δύο ετών, περισσότεροι από 800 φοιτητές και φοιτήτριες και 300 μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού ώστε να διευρύνουν την οπτική τους πέρα από τα όρια της εξειδίκευσής τους και να αναπτύξουν καινοτόμο νοοτροπία και ικανότητες.

Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ