Ερευνα για τη Χρήση Εργαλείων Ψηφιακού Μάρκετινγκ από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος της έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση των εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να συμπληρωθεί, τα στοιχεία των απαντήσεων θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους επιστημονικούς σκοπούς της εργασίας. Η ειλικρινής συμμετοχή σας κρίνεται πολύτιμη και κρίσιμη για τη διεξαγωγή της έρευνας, την εγκυρότητα των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν και των προτάσεων που θα διατυπωθούν.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο πατώντας ΕΔΩ.