Σεμινάριο του ΣΘΕΒ με θέμα: «Παροχή Α’ βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης»

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Επι.Ζω συνδιοργανώνουν σεμινάριο την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, ώρες 16:00 – 21:00 με θέμα: «Παροχή Α’ Βοηθειών και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση»στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Όμηρος στη Λάρισα (Πατρόκλου 14) με φυσική παρουσία.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση αλλά και η επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια με ασφάλεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Θεματολογία:

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται σε 2 εκπαιδευτικές ενότητες:

      1. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR/AED)

Η ενότητα «Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR/AED)» αφορά στην παροχή εκπαίδευσης σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες, για την εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε περιπτώσεις Καρδιακής Ανακοπής σε ενήλικες, σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης) και περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγική διάλεξη για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή
  • Επίδειξη δεξιοτήτων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (σενάριο σε πραγματικό χρόνο)
  • Πρακτική εξάσκηση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε εκπαιδευτικά προπλάσματα (κούκλες) με εκπαιδευτικούς Αυτόματους Απινιδωτές και τοποθέτηση σε πλάγια θέση Ασφαλείας (ανάνηψης), σε ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευομένων.

        2. Παροχή Α’ Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις

Η ενότητα «Παροχή Α’ Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις» έχει ως στόχο να εφοδιάσει όλους τους πολίτες αλλά και ομάδες πληθυσμού με τις γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες, ώστε να μπορούν με ασφάλεια να παρέμβουν και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις σοβαρών τραυματισμών ή επειγόντων παθολογικών περιστατικών, σε προνοσοκομειακό επίπεδο μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια.

Ο λόγος είναι προφανής, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν τους τρόπους παροχής Α΄ Βοηθειών, με απώτερο σκοπό το μέγιστο όφελος για τον Τραυματία ή Ασθενή. Για το λόγο αυτό το σεμινάριο βασίζεται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση και τους χειρισμούς οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των τραυματιών καθώς και τη μείωση του ποσοστού θανάτων και αναπηριών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας αλλά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί σε μια τόσο ζωτικής σημασίας διαδικασία.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

  • Μέλη του ΣΘΕΒ: 35€
  • Μη μέλη ΣΘΕΒ: 65€
  • Ιδιώτες: 50€

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου χορηγούνται στους επιτυχόντες εκπαιδευόμενους πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής και επιπλέον χορηγείται και Βεβαίωση – Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στην Εταιρεία – Επιχείρηση.

Στο σεμινάριο θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Για την είσοδο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου εξαμήνου. Απαραίτητη είναι και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εκπαιδευόμενου.