Μια νέα συνεργασία στον τομέα της σχεδίασης και κατασκευής επίπλων πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος MobiliseSME

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες;

Ο κ. Μιχάλης Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτης της ελληνικής εταιρίας «PROTEAS – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.», και ο κ. Eduardo Otero Rodriguez, Freelancer Industrial Designer από την Ιταλία, αποφάσισαν να συμμετέχουν και να συνεργαστούν μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος κινητικότητας εργαζομένων MobiliseSME.

Τι σημαίνει για αυτούς η συμμετοχή τους στο MobiliseSME;

Για τον κ. Παπαϊωάννου και την εταιρία του είναι μια ευκαιρία να αναπτύξουν την επιχειρησιακή τους συνεργασία αλλά και να αποκομίσουν καινούργιες τεχνικές – δεξιότητες και γνώσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων επίπλων.

Από την άλλη μεριά, για τον κ. Rodriguez είναι μια ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και στην κατασκευή νέων επίπλων της εταιρίας PROTEAS αλλά επίσης και να ενισχύσει δίκτυο συνεργατών του στην ελληνική αγορά.

Τι δραστηριότητες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν;

Και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συνεργαστούν κυρίως για τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την προώθηση των νέων επίπλων.

Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της μεταξύ τους συνεργασίας;

Και οι δύο πλευρές αναμένουν να αναπτύξουν καινούργιες τεχνικές και γνώσεις πάνω στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων επίπλων ενώ παράλληλα βασικός στόχος είναι η προώθηση των νέων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο από την PROTEAS όσο και από τον κ. Rodriguez.

Τέλος, οι δύο εταιρείες έχουν ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της προϋπάρχουσας επιχειρηματικής συνεργασίας τους αλλά και την συνέχισή της και μελλοντικά.

Αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στο πρόγραμμα MobiliseSME, ώστε να αναπτύξετε τις διασυνοριακές σας συνεργασίες μελλοντικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2410 555507 ή στο e-mail: education@sthev.gr (αρμόδια κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου).