Έρευνα για εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών του ΣΘΕΒ

Στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και να ανταποκρινόμαστε στα ενδιαφέροντα σας, θα θέλαμε να καταγράψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών σας.

Στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων για την αναβάθμιση νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων σας  προσπαθούμε να συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις της αγοράς και να παραμένουμε ενημερωμένοι, καλύπτοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων-μελών μας.

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την έρευνα αυτή καθώς τα αποτελέσματά της θα μας βοηθήσουν σημαντικά στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση και προσπάθεια των δράσεων μας, με στόχο να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή στήριξη στις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί περίπου 2-3 λεπτά. Παρακαλούμε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εδώ μέχρι την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια που θα προσφέρετε συμμετέχοντας στην έρευνα.