Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ: «Αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση προβλημάτων»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Πέμπτη 12 Μαΐου, ώρες 17:30 – 21:30 με θέμα: «Αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση προβλημάτων» μέσω της πλατφόρμας του Zoom.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως η ύπαρξη μιας δομημένης διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων είναι αναγκαία για κάθε επιχείρηση. Παράλληλα το πρόγραμμα θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εφαρμόσουν μεθόδους και εργαλεία μέσα από τα οποία θα έχουν άμεσα αποτελέσματα και σχέδια δράσης αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν.

Αναλυτικά η θεματολογία του σεμιναρίου είναι:

 • Εισαγωγή Εκπαιδευτή και Συμμετεχόντων του προγράμματος
 • Επίλυση Προβλημάτων:
  • Αποτελεσματική Επίλυση Προβλημάτων (τι είναι και τι προϋποθέτει)
  • 10 χαρακτηριστικά των Αποτελεσματικών Problem Solvers (test για του συμμετέχοντες)
  • Τι χρειάζεται για να είμαστε Αποτελεσματικοί
 • 4 Βήματα Επίλυσης Προβλημάτων:

          1ο Καθορισμός του προβλήματος: Ανάλυση και εφαρμογή των Εργαλείων καθορισμού                              προβλημάτων (Root cause Analysis, CATWOE, 5 Whys).

          Ομαδική Άσκηση: Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν                            καθημερινά και θα εφαρμόσουν τα εργαλεία.

          2ο Δημιουργία Εναλλακτικών Λύσεων

          Αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών λύσεων: Ανάλυση και εφαρμογή εργαλείων για να               δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις (Ρeframing Matrix, Craufurd’s Slip Writing Method, Control             accept influence Model).

         Ομαδική Άσκηση: Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στο πρόβλημα που επέλεξαν και θα               εφαρμόσουν τα πιο πάνω εργαλεία.

         3ο Αξιολόγηση και επίλυση εναλλακτικών λύσεων:  Ανάλυση και εφαρμογή εργαλείων για                     αξιολόγηση και ανάλυση λύσεων (Decision Trees, The Future Wheel, Decision Worksheets).

         Ομαδική Άσκηση: Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στο πρόβλημα που επέλεξαν και θα               εφαρμόσουν τα πιο πάνω εργαλεία.

         4ο Εφαρμογή Λύσεων: Ανάλυση και εφαρμογή εργαλείων για την εφαρμογή Λύσεων (4 βήματα,               Σχέδια δράσης, The Simplex process wheel).

         Ομαδική Άσκηση: Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στο πρόβλημα που επέλεξαν και θα               εφαρμόσουν τα πιο πάνω εργαλεία.

Με τη συμπλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν αποτελεσματικά ποιο είναι το «πρόβλημα» που αντιμετωπίζουν
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα 4 βήματα για επίλυση προβλημάτων
 • Εφαρμόζουν και να συνδυάζουν τα 3 εργαλεία για την αποφασιστικότητα σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων (RCA, Decision Worksheets, Decision Trees)
 • Αναπτύξουν ικανότητες να δρουν γρήγορα και αποτελεσματικά
 • Γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης προβλημάτων
 • Δημιουργούν σχέδια δράσης για διαχείριση και επίλυση προβλημάτων
 • Χρησιμοποιούν διπλωματία στον τρόπο επικοινωνίας για καλύτερα αποτελέσματα
 • Αξιολογούν κάθε κατάσταση / γεγονός διαφορετικά και αντικειμενικά

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η κα Βασιλική Χριστοφή η οποία είναι Πτυχιούχος στην Εφαρμοσμένη Επικοινωνία και η πρώτη και Μοναδική NAMA (National Anger Management Association) Certified: Anger Management Specialist and CCIS Crisis Intervention Specialist σε Κύπρο και Ελλάδα στους τομείς αυτούς. Η ειδίκευση της στην διαχείριση κρίσεων και η εφαρμογή των πρακτικών αυτών στις ΗΠΑ, Ευρώπη είναι αυτή που καθορίζει την αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής έως την Τετάρτη 11 Μαΐου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

 • Μέλη ΣΘΕΒ 60 €
 • Μη μέλη ΣΘΕΒ 90 €

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.