Ρωσικά Αντίμετρα κατά των κυρώσεων της Δύσης | Παράλληλες εισαγωγές αγαθών στη Ρωσία

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία.

Ενημερωτικά  Σημειώματα

α) κωδικοποίηση ρ/αντίμετρων κατά των κυρώσεων της Δύσης και ρ/μέτρων βελτίωσης της ανθεκτικότητας της ρ/οικονομίας.

ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

β)  κατάλογο προϊόντων μη φιλικών χωρών  που μπορούν να εισάγονται στη Ρωσία ως παράλληλες εισαγωγές.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ