Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ: «Οι εργασιακές αλλαγές και το πλαίσιο των όρων αμοιβής & εργασίας»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 8 Ιουνίου, ώρες 17:00 – 22:00 με θέμα: «Οι εργασιακές αλλαγές και το πλαίσιο των όρων αμοιβής & εργασίας» μέσω της πλατφόρμας του zoom.

Στόχος του σεμιναρίου είναι  οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν πλήρως όλο το φάσμα των διαδικασιών και τις νέες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν σε προσλήψεις, υπολογισμό μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομένου αδειών, ασθενειών, υπερεργασίας κ.α. καθώς και διαδικασίες που αφορούν οικειοθελείς αποχωρήσεις και απολύσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων αλλά και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις νέες εργασιακές αλλαγές.

Αναλυτικά η θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Τηλεργασία με τις τελευταίες ρυθμίσεις
 • Το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε11 στο ΠΣ Εργάνη
 • Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας
 • Νέες ειδικές άδειες και αργίες
 • Άδεια Άνευ αποδοχών
 • Οι νέες ρυθμίσεις για το διάλειμμα εργασίας
 • Διακεκομμένο ωράριο εργασίας
 • Το πλαίσιο της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης
 • Η διαδικασία διευθέτησης του χρόνου εργασίας
 • Το πλαίσιο καταχώρησης αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας
 • Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών – Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης εργατοτεχνιτών
 • Καταγγελία με προειδοποίηση – όλες οι αλλαγές
 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Ειδικές άδειες για τους εργαζομένους όταν νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους από Covid-19
 • Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Πέτρος Ραπανάκης, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.). Σύμβουλος επιχειρήσεων με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και ανθρώπινου δυναμικού.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής έως την Τρίτη 7 Ιουνίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

 • Μέλη ΣΘΕΒ 70€
 • Μη μέλη ΣΘΕΒ 120€

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους.