Συνάντηση των εταίρων του AluVET στη Λάρισα

Στα πλαίσια του έργου AluVET: Vocational Training and Education for Aluminium Sector, Erasmus+ πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων την Τρίτη 7 Ιουνίου στη Λάρισα.

Το AluVET στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτών επαγγελματικών σχολών σε ελαφρά μέταλλα/ αλουμίνιο, σχετικά με διαδικασίες μεταποίησης ελαφρών μετάλλων μέσω εκπαιδευτικών ενοτήτων που είναι ευθυγραμμισμένες με το εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελματικών σπουδών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ΕΣΠΜ – ECVET).

Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν τη μέχρι τώρα πορεία του έργου και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για το επόμενο διάστημα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι του έργου: Iddmib, TALSAD, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, IED Institute of Entrepreneurship Development ALFED.

 

The European Commission supports for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein