Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Αναδοχή ενός Επαγγελματία Μελισσοκόμου – Βασιλοτρόφου στη Θεσσαλία

Ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», στο πλαίσιο της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα, υλοποιεί το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στη Θεσσαλία» και δίνει σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα Αναδοχής ενός Επαγγελματία Μελισσοκόμου – Βασιλοτρόφου στη Θεσσαλία με στόχο την ενίσχυση του αντικτύπου του καινοτόμου προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιοτικής παραγωγής και της ανθεκτικότητας των μελισσοσμηνών, στην ενίσχυση του εισοδήματος νέων μελισσοκόμων, στην αύξηση προστιθέμενης αξίας στο θεσσαλικό μέλι και στη διαφύλαξη του τοπικού οικοσυστήματος.

Συγχρηματοδοτείται από τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υλοποιείται υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΣΘΕΒ καλεί τα μέλη του να ενημερωθούν και να υποστηρίξουν την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία που υλοποιείται για 1η φορά στην Ευρώπη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο της μελισσοκομίας.

Δείτε εδώ πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Πληροφορίες για υποστήριξη της πρωτοβουλίας στη Θεσσαλία:

Αρχόντω Αντωνάτου
Fundraising Manager
T: +30 210 6917986
M: +30 6983 305 817
E: archonto@generationag.org
W: generationag.org