Εγκρίθηκε ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH), Health Hub, αποτελεί πλέον έναν από τους εγκεκριμένους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα, έχοντας λάβει τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για έναν Κόμβο-αρωγό του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υγείας, των Φαρμάκων και ολόκληρου του Οικοσυστήματος Υγείας και Περίθαλψης της χώρας.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, το Health Hub θα προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα, επιχειρήσεις και φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα,στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Δοκιμή πριν την Επένδυση
  2. Δεξιότητες και Κατάρτιση
  3. Υποστήριξη στην Εξασφάλιση Επενδύσεων
  4. Οικοσύστημα Καινοτομίας και Δυνατότητες Δικτύωσης

Συντονιστής του Health Hub είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο εδρεύει στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα, ενώ το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από 24 εταίρους συνολικά: 3 Φορείς του Δημοσίου, 8 Τμήματα Πανεπιστημίων, 6 Οργανισμούς Έρευνας και Τεχνολογίας, 3 Παρόχους Υγείας και 6 Οργανισμούς Στήριξης Επιχειρήσεων. Η έκταση των δράσεων του Health Hub, μέσω των εταίρων του, καλύπτει τις περιφέρειες της Θεσσαλίας, του Νοτίου Αιγαίου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής.

Το Health Hub θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο συντόνισε την όλη διαδικασία για την ανάδειξη των Ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας μέσω της συμμετοχής τους στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, καθώς και με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου ο Ιδιωτικός και ο Δημόσιος Τομέας να προχωρήσουν σε έναν αποτελεσματικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό και η Ελλάδα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο με συνεχώς αυξανόμενη δυναμική, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ιστότοπος: https://ied.eu/about/health-hub/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/health-hub-edih/