Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ: «Χρόνος υπάρχει… 5 + 1 τρόποι να δαμάσουμε τον προβλέψιμα απρόβλεπτο χρόνο»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Χρόνος υπάρχει… 5 + 1 τρόποι να δαμάσουμε τον προβλέψιμα απρόβλεπτο χρόνο» την Τρίτη 5 Ιουλίου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη σωστή διαχείριση του χρόνου τους και στο πώς να τον προγραμματίζουν ώστε να διεκπεραιώνουν και να διαχειρίζονται όλα τα ζητήματα που τους αφορούν.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι που επιδιώκουν την αποτελεσματική  και παραγωγική διαχείριση του χρόνου τους.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Τάσος Γούσιος μετέδωσε τις γνώσεις του μέσω της εμπειρίας του  στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με την εποικοδομητική διαχείριση του χρόνου και αποσκοπούν  στην αύξηση της απόδοσης.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διεπιχειρησιακά.