Online MBA από το Alba Graduate Business School

Η παγκοσμιοποίηση καθώς και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχουν συρρικνώσει τον χρονικό ορίζοντα ισχυός της ανθρώπινης γνώσης και δεξιοτήτων. Τα στελέχη αλλά και οι ιδίες οι επιχειρήσεις βρίσκονται, περισσότερο από ποτέ, αντιμέτωποι με ένα συνεχώς και διευρυμένο χάσμα δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φορουμ (World Economic Forum), η κριτική σκέψη και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων βρίσκονται στην κορυφή των απαιτούμενων δεξιοτήτων για του εργαζόμενους, ενώ νέες δεξιότητες αναδεικνύονται που σχετίζονται με την αυτό-διαχείριση (self-management), τη μάθηση (learning), την ανθεκτικότητα (resilience)και την ευελιξία (flexibility).

H συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών για τη μακροπρόθεσμη ευημερία των επιχειρήσεων είναι συνεπώς μονόδρομος!

Η συμβολή του Alba online MBA στην ανάπτυξη των στελεχών;

Το Alba Graduate Business School στα 30 χρόνια εκπαιδευτικής προσφοράς του στη μόρφωση και ανάπτυξη στελεχών για τις ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις, συνεχίζει να πρωτοπορεί με τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και αποκλειστικά ONLINE MBA προγράμματος.

Το εν λόγω πρόγραμμα διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής αριστείας και επιχειρηματικής συνάφειας που διαπνέουν όλα τα προγράμματα του Alba, αρχές που αποτελούν τα βασικά κριτήρια των στελεχών αλλά και των επιχειρήσεων στην επιλογή του Alba για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Alba online MBA;

Το ONLINE MBA πρόγραμμα του Alba δεν απαιτεί φυσική παρουσία των φοιτητών στις εγκαταστάσεις του Alba στην Αθήνα. Η φοίτηση γίνεται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως και κυρίως με ασύγχρονο τρόπο.Το περιεχόμενο του μαθήματος γίνεται διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω διαδυκτιακής πλατφόρμας, που επιτρέπει την πρόσβαση είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω έξυπνων φορητών συσκευών. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από μαθησιακές ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί από τους κορυφαίους καθηγητές του Alba συνδυάζοντας σύγχρονες γνώσεις και πρακτικές μάνατζμεντ και καινοτόμες μεθόδους παιδαγωγικής.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του online MBA στο Alba;

Η φοίτηση στο Alba ONLINE MBA αποτελεί μια μεταμορφωτική εμπειρία για τους συμμετεχόντες. Για τον σκοπό αυτό έχουν εργαστεί πάνω από 15 παγκοσμίως καταξιωμένοι καθηγητές του Alba που βοηθούν τους συμμετέχοντες, μέσω του προγράμματος στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επιτυχημένη επαγγελματική τους πορεία. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων Association of MBAs ( AMBA) και έτσι ανήκει ανάμεσα στα επιλεγμένα παγκοσμίως προγράμματα που έχουν την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής εισακτέων για την φοίτηση στο Alba online MBA;

Στην αξιολόγηση για την εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτηρια:

  1. πτυχίο Α.Ε.Ι (ελάχιστος βαθμός 6/10) ή Α.Τ.Ε.Ι (ελ.βπ 7/10) της ημεδαπής, ή αντίστοιχων της αλλαδοπής (ελ.βπ ισότιμο του 3.00/4.00 GPA)
  2. τουλάχιστον τριετής επαγγελματική εμπειρία
  3. γνώση σε επίπεδο επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα Proficiency του Παπιστημίου του Cambridge/ Michigan/ Michigan State University ή IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6.5) ή TOEFL (βαθμός τουλάχιστον 80) ή Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Duolingo (βαθμός τουλάχιστον 105) ή πτυχίο Α.Ε.Ι αγγλόφωνου πανεπιστημιού
  4. μία αυτοπεριγραφική έκθεση 250 λέξεων
  5. δυο συστάσεις

 Σε πόσο διάστημα θα οκληρώσω το online MBA πρόγραμμα του Alba;

Η φοίτηση του προγράμματος περιλαμβάνει 12 μαθήματα, διάρκειας 2 μηνών έκαστο. Η συνολική διάρκεια σπουδών προσαρμόζεται στις ανάγκες των φοιτητών και μπορεί να κυμανθεί από 24 εώς 48 μήνες.

Πόσο θα κοστίσει η φοίτηση μου στο online MBA πρόγραμμα του Alba;

Το συνολικό κόστος του Alba online MBA είναι 10.000 ευρώ. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Alba με τον ΣΕΒ, το  Alba προσφέρει υποτροφία 20% σε μέχρι 20 στελέχη εταιριών-μελών από κάθε περιφερειακή ενότητα των περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων του ΣΕΒ, που θα εγγραφούν στο online MBA.

Πως μπορώ να υποβάλλω την αίτηση μου για το online MBA πρόγραμμα του Alba;

Αιτήσεις γίνονται δεκτές όλο τον χρόνο στον ιστοχώρο www.online.acg.edu. Το πρόγραμμα προσφέρει 6 ημερομηνίες έναρξης ανά δύο μήνες. Η επόμενη έναρξη του προγραμμάτος είναι προγραμματισμένη για τις 5 Σεπτεμβριού 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Στέλλα Μαντέχου, Διοικητική Διευθύντρια – Online programs του Alba Graduate Business School στο τηλ. 210 8964531-2278 και email: smantechou@alba.acg.edu.