Παραγωγικό επιχειρείν, καινοτομία και αύξηση θέσεων εργασίας στο επίκεντρο συνάντησης των εκπροσώπων των παραγωγικών τομέων της Ν.Δ. με τον ΣΘΕΒ

Θέματα αιχμής που απασχολούν τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ανάμεσά τους η έλλειψη εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου εργατοτεχνικού προσωπικού, και άλλα εργασιακά θέματα αλλά και ζητήματα ανταγωνισμού και οργάνωσης υποδομών ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, ήταν από τα κύρια θέματα συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου, μεταξύ των εκπροσώπων των παραγωγικών τομέων της Ν.Δ. και της Διοίκησης του ΣΘΕΒ, στις εγκαταστάσεις του.

Η συνάντηση εντάσσεται στην κεντρική δράση της Γραμματείας των Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ «Επιχειρείτε!» με θεματικό άξονα «Συνεργασίες» όπου σκοπό έχει την υποστήριξη των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων  της ελληνικής περιφέρειας και κατ’ επέκταση τη συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ όλων των Περιφερειών.

Σε μια γόνιμη και ανοικτή συζήτηση διατυπώθηκαν απόψεις και προτάσεις με στόχο την επαναδημιουργία του πλαισίου βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών μέσω των συνεργιών, της καινοτομίας, της βελτίωσης των εργασιακών δεξιοτήτων, του clustering, του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων αλλά πάνω απ’ όλα να δοθεί έμφαση στον ίδιο τον άνθρωπο, που όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μία λειτουργική και βιώσιμη επιχείρηση.

Εκ μέρους της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ συμμετείχαν ο Γραμματέας, κ. Ακ. Μπάφας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας κ. Ι. Ρουκάς, ο Διευθυντής κ. Ι. Τριανταφύλλου, η Αναπληρώτρια Γραμματέας και Συντονίστρια της Δράσης «Επιχειρείτε!» κα Ερ. Τόκα, ο Συντονιστής Ενότητας «Συνεργασίες» Δράσης «Επιχειρείτε!» κ. Αθ. Παιδής, ο Συντονιστής Ενότητας «Εκπαίδευση» Δράσης «Επιχειρείτε!», κ. Π. Πάτσης,  η Συντονίστρια Απλούστευσης Διαδικασιών κα Δ. Μπλιούμη, ο Συντονιστής Γεωργίας κ. Δ. Ντογκούλης  και ο Συντονιστής Θεσσαλίας Γραμματείας Αγροτικών Φορέων κ. Δ. Λεωνιδάκης.

Από την πλευρά του ΣΘΕΒ, παρέστησαν ακόμα, οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Γ. Καρκανιάς και Β. Μπρέτας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χ. Γιακουβής, η Γενική Διευθύντρια κα Ελ. Καματέρη και από το Γραφείο Προώθησης Θεμάτων και Υποστήριξης Μελών ο κ. Χ. Τσιτόπουλος.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ανάγκη για ακόμα καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και της Κεντρικής Διοίκησης και με αμοιβαίες προσπάθειες και συνεννοήσεις να προκύψουν απτά αποτελέσματα.