Μελέτη Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βελιγράδι για τη βιομηχανία τροφίμων και την αγορά ελαιολάδου στη Σερβία.

Παρακάτω επισυνάπτεται η μελέτη για τη βιομηχανία τροφίμων και την αγορά ελαιολάδου στη Σερβία από το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων στο Βελιγράδι.

Μπορείτε να την βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sthev.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΕΡΕΥΝΑ-ΑΓΟΡΑΣ-ΓΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Κ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΣΤΗ-ΣΕΡΒΙΑ-20.07.2022-pdf.pdf