Καλοκαιρινή άδεια ΣΘΕΒ

Τα γραφεία του Συνδέσμου θα παραμείνουν κλειστά από 08 έως και 19 Αυγούστου λόγω άδειας της Υπηρεσίας.

Για επικοινωνία μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@sthev.gr.

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ