Συνέντευξη Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Γιώργου Ρουπακιά στις Θεσσαλικές Επιλογές με αφιέρωμα Επιχειρηματικότητα

Η συνέντευξη του Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Γιώργου Ρουπακιά στις Θεσσαλικές Επιλογές με αφιέρωμα την Επιχειρηματικότητα επισυνάπτεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.sthev.gr/wp-content/uploads/2022/08/roupakias-giorgos.pdf.