ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις του ΟΑΕΔ έτους 2022»,  διοργανώνει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών.

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιδοτούνται με 200€ και για τις 40 ώρες κατάρτισης. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων έχει περιοριστεί στα 25 άτομα ανά τμήμα ενώ θα τηρούνται όλες οι υγειονομικές συστάσεις για την προφύλαξη όλων.

Για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 θα πρέπει να προσκομίσουν στον ΣΘΕΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής και Έγγραφο GDPR
  • Φωτοαντίγραφο διπλής όψης της αστυνομικής ταυτότητας
  • Νόμιμο αποδεικτικό ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ
  • Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ για τη διασταύρωση του ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ και του ΑΜΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό
  • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην τράπεζα με πρώτο ή μοναδικό όνομα του καταρτιζόμενου
  • Τίτλο σπουδών

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας, ΣΘΕΒ, 2ος όροφος, υπ’ όψιν κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και καταθέσεις δικαιολογητικών έως και τη Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια κ. Ελένη  Ευαγγελοπούλου, τηλ. 2410555507.