Παρέμβαση ΣΘΕΒ σχετικά με τον αποκλεισμό ΚΑΔ από το Πρόγραμμα Ι “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ”

Ο ΣΘΕΒ κοινοποίησε προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη επιστολή επιχείρησης μέλους ΣΘΕΒ σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένου ΚΑΔ από συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο ΚΑΔ 38212000 – Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση δεν είναι επιλέξιμος γιατί πιθανώς συνδέεται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).  Όμως, η δραστηριότητα της επιχείρησης, όχι μόνο δεν προκαλεί «σημαντική βλάβη» στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ αλλά αντίθετα αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες που ταυτίζονται ακριβώς με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.  Επίσης, από τις δράσεις επιδότησης επιχειρήσεων, αποκλείονται επιχειρήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν συνδυαστικά όλους τους στόχους των κυβερνητικών πρωτοβουλιών χωρίς να υπάρχει μια πιο προσεκτική αξιολόγηση για την επιλογή ή των αποκλεισμό τους.

Ο ΣΘΕΒ ζητά από τον Υπουργό την επανεξέταση του αιτήματος της επιχείρησης αλλά και τη μη εξαίρεση του ΚΑΔ από το πρόγραμμα.