Σεμινάριο του ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝΥ.Α.Ε: «Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας και ευθύνες παραγόντων»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας συνδιοργανώνουν διήμερο δια ζώσης σεμινάριο την Τρίτη 29  & την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ώρες 17:00 –21:00, με θέμα: «Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας και ευθύνες παραγόντων», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου των καθηκόντων του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας αλλά και ανάπτυξη των προδιαγραφών των χώρων εργασίας. Διακριτή ενότητα αποτελούν τα θέματα εργονομίας και χειρωνακτικής ανύψωσης φορτίων αλλά και η ασφαλής εκκένωση χωρών, η πυρασφάλειά και σωστή διαχείριση των ατομικών μέσων προστασίας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δοθεί τους εκπαιδευομένους μια πλήρης εικόνα των μέτρων προστασίας που πρέπει να διέπουν το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών, να ενημερωθούν για τις μεθόδους αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και να κατανοήσουν τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης στα εργαλεία υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1.  Εισαγωγή στη υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
  2.  Βασικές αρχές νομοθεσίας
  3.  Ρόλος τεχνικού ασφαλείας – ιατρού εργασίας
  4.  Ρόλος των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας – η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης
  5.  Προδιαγραφές χώρων εργασίας
  6.  Βασικές αρχές εργονομίας
  7.  Χειρωνακτική ανύψωση φορτίων
  8.  Οθόνες οπτικής απεικόνισης
  9.  Μέτρα ατομικής προστασίας
  10.  Πυροπροστασία – εκκένωση χώρων εργασίας

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απευθύνεται σε υπευθύνους παραγωγής, μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, διοικητικά στελέχη αλλά και στο σύνολο των εργαζομένων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Στέργιος Νάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, υπεύθυνος του παραρτήματος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Θεσσαλίας, με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% 2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στον ΟΑΕΔ είναι μέχρι την Τρίτη 22 Νοεμβρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

Μέλη ΣΘΕΒ: 130€

Μη μέλη ΣΘΕΒ: 170€

 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.