Ικανοποίηση ΣΘΕΒ για την παράταση της ψηφιακής απογραφής του χρόνου εργασίας

Την ικανοποίηση των θεσσαλικών επιχειρήσεων εκφράζει ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς για την αποδοχή του αιτήματος του Συνδέσμου που αφορούσε στην παράταση της  προθεσμίας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Στα μέσα του προηγούμενου μήνα η Διοίκηση του ΣΘΕΒ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  κ. Κ. Χατζηδάκη στον οποίο έθετε τους προβληματισμούς του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και  Βιομηχανιών για το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η Πολιτεία για την καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλες τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η  επιστολή μεταξύ άλλων ανέφερε: «Από τη μέχρι σήμερα επικοινωνία με τις επιχειρήσεις μέλη μας, αποτελεί διαπίστωση ότι η πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων είναι ανέτοιμες για την υιοθέτηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας μέσα σε ένα τόσο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Τόσο οι επιχειρηματίες όσο και τα στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επανεξεταστούν οι υφιστάμενες εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής ευθυγράμμιση με το νέο καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι αλλαγές, όμως, αυτές πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε η μετάβαση των επιχειρήσεων σε μια νέα πραγματικότητα να είναι ομαλή και σε ένα χρονικό πλαίσιο που να επιτρέπει την αφομοίωση ενός νέου μέτρου χωρίς να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη μελέτη των νέων διατάξεων, να εκπαιδεύσουν αναλόγως τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό τους και να έχουν τα χρονικά περιθώρια να κάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που θα οδηγήσουν τελικά στην πλήρη και σωστή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις τους».

Η παρέμβαση του ΣΘΕΒ κατέληγε: «Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την παράταση της απογραφής αλλά και την πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας».

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις για θέματα απασχόλησης – αγοράς εργασίας με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων και των στελεχών τους αλλά και να εκφράζει – παρεμβαίνει σε καίρια ζητήματα προς όφελος του θεσσαλικού επιχειρείν.