Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του ΣΘΕΒ για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και τις ευθύνες παραγόντων

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ πραγματοποίησε σεμινάριο την Τρίτη 29 & την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου με θέμα: «Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας και ευθύνες παραγόντων».

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το ρόλο του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας και τήρησης των βασικών προδιαγραφών στους χώρους εργασίας ενώ παράλληλα συζητήθηκε το θεσμικό πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών και οι βασικές αρχές εργονομίας και πυρασφάλειας.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν τεχνικοί ασφαλείας και διοικητικά στελέχη που επιθυμούσαν να αποκτήσουν μια  πλήρη εικόνα των μέτρων προστασίας που πρέπει να διέπουν το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών, να ενημερωθούν για τις μεθόδους αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και να κατανοήσουν τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης στα εργαλεία υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Στέργιος Νάρης, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της ασφάλειας της εργασίας, μετέδωσε τις γνώσεις του για το πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και προστασίας κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, οι οποίοι είχαν ενεργή συμμετοχή παραθέτοντας τις απορίες τους και καταθέτοντας και την προσωπική τους εμπειρία.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών.