Διεξαγωγή σεμιναρίου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

Το ΠΤ Θεσσαλίας (7ο ΠΤ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει, δωρεάν σεμινάριο.

ΘΕΜΑ: «Οι νέες ρυθμίσεις για το ψηφιακό ωράριο  & την ψηφιακή κάρτα εργασίας»

Θεματολογία:

 • Υπόχρεοι στις νέες διαδικασίες της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας
 • Ένταξη στη ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας : Κατάργηση χρήσης εντύπων
 • Πλαίσιο  υπαγωγής των επιχειρήσεων στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας (Β’ Φάση)
 • Ευθύνη ενεργοποίησης λειτουργίας  της Ψηφιακής κάρτας εργασίας
 • Κυρώσεις επί παραβάσεων
 • Αδικαιολόγητη απουσία & Ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 
 • Διευθυντικά στελέχη – ψηφιακό ωράριο
 • Δανεισμός Εργαζόμενου
 • Μητέρες  με μειωμένο ωράριο
 • Υπερωρία
 • Μερική απασχόληση – Πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνημένης
 • Εκ περιτροπής εργασία και ψηφιακό ωράριο
 • Ευέλικτη προσέλευση προς εργασία
 • Δήλωση αδειών
 • Τηλεργασία
 • Παραβάσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα
 • Βία & παρενόχληση- Υποχρεώσεις εργοδοτών

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, σε αίθουσα του ΤΕΕ Λάρισας, οδός: Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα, και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

 Ώρες διεξαγωγής: 09:30 έως 14:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Πέτρος Γ. Ραπανάκης, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, συγγραφέας.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Τα μέλη του ΣΘΕΒ
 2. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
 3. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
 4. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο ΠΤ Θεσσαλίας, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 2/12/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 2/12/2022, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, 2 Δεκεμβρίου 2022.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: oee7pt@oee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΠΤ Θεσσαλίας του ΟΕΕ, στο email oee7pt@oe-e.gr  & στο τηλέφωνο 2410 531422.