Θέση Εργασίας από την εταιρεία PHARMASQUARE Ε.Π.Ε

Η εταιρεία PHARMASQUARE Ε.Π.Ε, που δραστηριοποιείται στο χώρο δερμοκαλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής, με έδρα την Λάρισα, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της ζητά να προσλάβει άμεσα:

 

 Σύμβουλο Πωλήσεων Φαρμακείου

 

Περιγραφή θέσης:

Τα  καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνουν:

 • Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων πωλήσεων σύμφωνα με τη στρατηγική, τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας
 • Καθημερινές επισκέψεις σε φαρμακεία των περιοχών ευθύνης του/της
 • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας με στόχο την εταιρική ανάπτυξη
 • Αξιολόγηση των επαφών και εντοπισμός των τάσεων της φαρμακευτικής αγοράς

 

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει τα κάτωθι βασικά κριτήρια:

Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον φαρμακευτικό κλάδο

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε Marketing/Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές γνωστικό αντικείμενο σπουδών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες με προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων
 • Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα, φιλοδοξία και εργατικότητα.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση εργαλείων και εφαρμογών Microsoft Office
 • Δυνατότητα ταξιδιών

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, με bonus επί της επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, tablet, κινητό
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εργασία σε σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικών: info@pharmasquare.gr