Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Αρχές ηγεσίας και Διαχείρισης ομάδας  – Leading Ιn Action»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διήμερο δια ζώσης σεμινάριο την Τετάρτη 8 & την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, ώρες 17:00–21:00, με θέμα: «Αρχές ηγεσίας και Διαχείρισης ομάδας  – Leading Ιn Action», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leading In Action” είναι ένα έντονα επικαιροποιημένο και διαδραστικό πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άσκηση μεταμορφωτικής ηγεσίας και την ουσιαστικότερη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η μέθοδος προσέγγισης είναι έντονα συμμετοχική και εμπλουτισμένη με ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως βιντεοσκόπηση, επεξεργασία και συζήτηση δραστηριοτήτων, την από κοινού, σε μικρές ομάδες (work shops)  εξαγωγή συμπερασμάτων, τον εντοπισμό   δυσκολιών καθώς και τη συμφωνία και καταγραφή ατομικών action plans.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

 1. Leading in Action. Ανάγκες και Στόχοι : Έργου, Ομάδας και Ατόμων, κατά περίπτωση προσέγγιση και ισόρροπη ενασχόληση
 2. Management Απόδοσης, Giving, Receiving & Using Feedback
 3. Επικοινωνία με τον εσωτερικό πελάτη
 4. Empathy, Αντανακλαστική ακρόαση, Κατανόηση, Αποδοχή, Υποστήριξη
 5. Αποτύπωση και αξιοποίηση ατομικών και ομαδικών δυνατοτήτων
 6. Παρακίνηση, καθημερινή πρακτική, αναγνώριση ιδιαίτερων ατομικών αναγκών
 7. The psycho approach, Positive Reinforcement
 8. Μειονεκτικότητα & Φιλοδοξία, The “both OK” approach
 9. Εργασιακές σχέσεις και Αποτελεσματικότητα
 10. SYNERGY, η Δυναμική της Ομάδας
 11. Ανάπτυξη Συνεργειών
 12. Ομάδα: Σχέσεις & Συστήματα
 13. Creating Intelligent Teams
 14. Ευκαιρίες για Coaching
 15. Εκχώρηση καθηκόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προϊσταμένους όλων των τμημάτων της παραγωγικής και μη διαδικασίας, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την άρτια και αποτελεσματική διαχείριση ομάδων εργασίας με σκοπό την επίτευξη στόχων.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Πέτρος Ρούσης, πιστοποιημένος (ΕΟΠΠΕΠ) full – time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Επαγγελματικά, έχει δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση με περισσότερες από 30.000 ώρες εκπαίδευσης, συνεργαζόμενος με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσο  σε θέματα σχετικά με τον εσωτερικό πελάτη (εργασιακές σχέσεις, ηγεσία, team building ,κλπ.), όσο και τον εξωτερικό πελάτη (πωλήσεις, customer service, κλπ.)

Για δηλώσεις συμμέτοχης συμπληρώστε τη φόρμα συμμέτοχης ως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

 • Μέλη ΣΘΕΒ: 130€
 • Μη μέλη ΣΘΕΒ: 170€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.