Κάλυψη θέσεων εργασίας στον ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) με έδρα τη Λάρισα ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Διοικητικού Προσωπικού, 1 θέση «ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ» και 1 θέση «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ», πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου (7 μήνες).

 Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα:

  • Κάτοχος αντίστοιχων πτυχίων ΑΕΙ
  • Ηλικία 18- 30 ετών
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Για τους άντρες υποψήφιους είναι απαραίτητο να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν απαραίτητα κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να μη συμμετέχουν σε κάποια εκπαίδευση και κατάρτιση, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ».

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ελληνική γλώσσα στο info@sthev.gr έως τη Δευτέρα 20 Μαρτίου με την ένδειξη «Για κάλυψη θέσης εργασίας ΣΘΕΒ [ειδικότητα]».