Ψηφιακή εκδήλωση: «Νόμος 4990/2022 για το whistleblowing: η αξία των διαύλων αναφοράς για τις επιχειρήσεις και οι προκλήσεις συμμόρφωσης»

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 15.00-17.00, ο ΣΕΒ διοργανώνει κλειστό ψηφιακό εργαστήριο με τίτλο «Νόμος 4990/2022 για το whistleblowing: η αξία των διαύλων αναφοράς για τις επιχειρήσεις και οι προκλήσεις συμμόρφωσης», με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ).

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • Να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για την ανάγκη συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και κατανοήσουν τις βασικές πτυχές του νόμου.
  • συζητηθούν οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους.
  • Να δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις στις διατάξεις του εθνικού νόμου που έχουν προκαλέσει ασάφεια.
  • Να αναδειχθούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις από την ανάπτυξη των διαύλων αναφοράς, ως μέσο εντοπισμού φαινομένων διαφθοράς και απάτης.

Σημειώνουμε ότι ο εθνικός νόμος 4990/2022, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, θέτει νέες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης στις:

  • επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους, από τον Μάιο του 2023,
  • επιχειρήσεις με 50-249 εργαζομένους, από το Δεκέμβριο του 2023 και
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων που απασχολούν (τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, μεταφορών και περιβάλλοντος, όσους λειτουργούν με έγκριση περιβαλλοντικών όρων).

Στο εργαστήριο διακεκριμένοι ομιλητές θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία και εμπειρία τους, επιδιώκοντας να συμβάλλουν στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και στην ομαλή μετάβασή τους στις υποχρεώσεις του νέου πλαισίου.

Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης της εκδήλωσης θα σας σταλεί αυτόματα με την εγγραφή σας.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ (aoikonomidou@sev.org.gr, 211 5006130).