Διαδικτυακό Σεμινάριο Εργασίας – Εσωτερικός Έλεγχος: Οφέλη & πρακτικά βήματα εγκατάστασης «Μονάδας Ελέγχου».

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει την Τετάρτη 17 Μάϊου 2023, ώρες 17.00-21.00, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Εσωτερικός Έλεγχος: Οφέλη & πρακτικά βήματα εγκατάστασης «Μονάδας Ελέγχου».

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία και βελτιώνει τις εταιρικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Υποστηρίζει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του, χρησιμοποιώντας συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση, με σκοπό την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των κινδύνων, των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών της εταιρείας.

Στην πράξη, πολλές εταιρείες δεν έχουν εγκαταστήσει μία λειτουργία με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, κυρίως γιατί οι διοικήσεις τους δεν έχουν πειστεί ή δεν γνωρίζουν τα οφέλη που μπορεί να έχει η εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδας εντός της εταιρείας. Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι Διοικήσεις που έχουν επιλέξει να εγκαταστήσουν μία τέτοια δομή, συνεχώς την ενισχύουν καθώς η σχέση οφέλους /κόστους είναι προφανής, μετά την εγκατάσταση.

Το βασικό πλεονέκτημα μίας τέτοιας δομής είναι η «συνολική άποψη» (“bird view”) της εταιρείας. Οι ελεγκτές αποκτούν γνώση για όλη την εταιρεία και όλες τις σημαντικές διαδικασίες της εταιρείας. Αν απευθύνονται στη ανώτερη Διοίκηση (πχ στον Διευθύνων Σύμβουλο ή σε άλλο ανώτερο στέλεχος) συνήθως έχουν τον τίτλο του “controller” ενώ αν απευθύνονται σε ανεξάρτητα μέλη ΔΣ συνήθως έχουν τον τίτλο των “independent auditors”.

Στις εισηγμένες εταιρείες αλλά και στις εταιρείες του Χρηματοπιστωτικού Τομέα η λειτουργία «ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου» είναι υποχρεωτική. Για τις υπόλοιπες εταιρείες όμως, ακόμη και εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους, φαίνεται ότι το πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση ενός τμήματος με απευθείας αναφορά και επικοινωνία με τη διοίκηση, ως βασικός «σύμβουλος και ελεγκτής».

Θεματολογία:

  • Ποιος είναι ο ρόλος και οι κύριες αρμοδιότητες της «Μονάδας Ελέγχου»
  • Που απευθύνεται
  • Έμφαση στις συμβουλευτικές ή στις ελεγκτικές αρμοδιότητες
  • Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα των στελεχών της μονάδας ελέγχου
  • Μπορεί να γίνει μερική ή ολική εξω-ανάθεση (out-sourcing) της υπηρεσίας / Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
  • Ποια θα μπορούσαν να είναι τα πρακτικά βήματα για την εγκατάσταση της «Μονάδας Ελέγχου»
  • Case study από μία εταιρεία που έχει εγκαταστήσει «Μονάδα Ελέγχου»

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Υπ. Λογιστηρίου κ.α. όπως επίσης και σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων.

Εισηγητής

Βασίλης Μονογυιός: Κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Ελεγκτή Διαχείρισης Κινδύνων (CIA, CRMA). Επίσης είναι πιστοποιημένος στο COSO Internal Control Integrated Framework. Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης. Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο και έχει ιδρύσει και διευθύνει την εταιρεία AMiD.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ως την Τρίτη 16 Μάϊου 2023.

Το κόστος συμμετοχής ανα άτομο είναι:

  • Μέλη ΣΘΕΒ: 30€
  • Μη μέλη ΣΘΕΒ: 50€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.