Σεμινάριο ΣΘΕΒ «Βασικές αρχές ISO 9001:2015 – Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει σε συνεργασία με τον φορέα Πιστοποίησης  BM CERT – BM TRADA δια ζώσης σεμινάριο την Παρασκευή 26 & το Σάββατο 27 Μαΐου 2023, ώρες 16:00–21:00 & 10:00 – 16:00 αντίστοιχα, με θέμα: «Βασικές αρχές ISO 9001:2015 – Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, τις βασικές αρχές ενός συστήματος ISO 9001:2015. Επίσης κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναλυθούν εκτενώς τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης βάση του προτύπου ISO 9001:2015 μέσω παρουσιάσεων, διαδραστικών ασκήσεων, πρακτικών εφαρμογών και εξομοίωσης σε εταιρία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους ποιότητας που επιθυμούν να κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και να αποκτήσουν επάρκεια γνώσεων στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης του προτύπου.

Θεματoλογία

Μέρος Α – Εισαγωγή στα συστήματα ποιότητας/ISO 9001:2015

 • Η δομή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 κατανοώντας το παράρτημα Standard Learning
 • Bασικές Αλλαγές μεταξύ των ISO 9001:2008 και ISO 9001:2015
 • Ανάλυση του προτύπου / Αλλαγές ανά παράγραφο

Μέρος Β – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις μέσω του ISO 9001:2015

 • Σχεδιασμός της επιθεώρησης
 • Eφαρμογή σχεδίου επιθεώρησης / Εκτέλεση επιθεώρησης
 • Τεχνικές επιθεώρησης / Δειγματοληψία
 • Αναφορά εσωτερικής επιθεώρησης / μη συμμορφώσεις
 • Μετά τον έλεγχο: διορθώσεις, & διορθωτικές ενέργειες
 • Επανεξέταση / Δράση
 • Σχεδιασμός & Κλείσιμο

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους ποιότητας που επιθυμούν να κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και να αποκτήσουν επάρκεια γνώσεων στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης του προτύπου.

Εισηγητής

Πέτρος Φελεσάκης: Έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι επικεφαλής επιθεωρητής της BM CERT – BM TRADA με πάνω από 1000 επιθεωρήσεις βάσει διεθνών προτύπων (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22716, BRC Iop), ευρωπαϊκών οδηγιών και νομοθεσίας (βιολογικά προϊόντα ΕΚ 834/2007 & ΕΚ 889/2008, Φαρμακευτικά σκευάσματα 2013/C343/01), Halal. Είναι επίσης εξωτερικός συνεργάτης σε ΕΞΥΠ με ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα . Είναι εισηγητής σεμιναρίων προτύπων ISO (9001, 22000, 14001, 18001) σε ΚΕΚ και στη ακαδημία της BM CERT – BM TRADA”

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ως την Τετάρτη 24 Μάϊου 2023.

Το κόστος συμμετοχής ανα άτομο είναι:

 • Μέλη ΣΘΕΒ: 140€
 • Μη μέλη ΣΘΕΒ: 190€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.