Μια ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης

 

     

 

     

 

________________________________________________________________________________________

Η δράση μας προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ ως μία συνεισφορά της βιομηχανίας προς την κοινωνία και τους ανθρώπους της.

________________________________________________________________________

Πληροφορίες: κα Χαρούλα Γκουσγκούνη, Γρ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τηλ. 2410555507,

 emailmembers@sthev.gr.