Ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης σε επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, μέσα από την πρωτοβουλία Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές

Με κοινό στόχο τη διασύνδεση αποφοίτων, νέων και εργαζομένων με τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, προχωρούν στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης δράσης Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Θεσσαλία. Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του ΣΕΒ Skills4Jobs, και περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, με ένα πλήρες, σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 144 διδακτικών ωρών (το οποίο θα υλοποιηθεί διά ζώσης και διαδικτυακά από τις 4 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ).
  • Πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Αυτοματιστή σε μία από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΘΕΒ στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Η δράση Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Θεσσαλία απευθύνεται σε νέες και νέους που έχουν αποφοιτήσει από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συναφείς ειδικότητες, χωρίς προηγούμενη ή με μικρή προϋπηρεσία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αλλά και να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά σε μία από τις σύγχρονες και οργανωμένες επιχειρήσεις-μέλη του ΣΘΕΒ στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Στη δράση θα συμμετέχουν 15 άτομα, κατόπιν επιλογής. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε βρείτε εδώ.

Η δράση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ ως μία συνεισφορά της βιομηχανίας προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους της Θεσσαλίας.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών του Ιδρύματος Μποδοσάκη και τη χορηγική υποστήριξη των επιχειρήσεων EXALCO Α.Ε., ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Θ. ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε., ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΑΒΕΕ και ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε.

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη αναφέρει για τη δράση: «Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί καθώς υπάρχει αυξημένη ζήτηση για προσωπικό και για τεχνικά επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, συντηρητές, τεχνικοί αυτοματισμού, τεχνίτες μετάλλου, οδηγοί κλαρκ κ.λ.π. στη βιομηχανία, ειδικότερα, γεγονός που δημιουργεί δυσλειτουργία στην παραγωγική διαδικασία. Η ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βάση μιας «end to end» προσέγγισης, μας υπαγόρεψε τη διαδικασία της συγκεκριμένης κατάρτισης και μακροπρόθεσμος στόχος είναι, μέσω του ταχύρρυθμου και εξειδικευμένου προγράμματος ανάπτυξης τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, που έχει σχεδιαστεί για τις επιχειρήσεις, η δημιουργία μιας ικανής «δεξαμενής» προσωπικού τεχνικής, κυρίως, εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη βελτίωσης και ανάδειξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης των αποφοίτων της στην βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλιστούν ταυτόχρονα δύο στόχοι: η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων της μέσω της αποτελεσματικής μετάβασής τους στην αγορά εργασίας και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της χώρας μέσω της στελέχωσής τους με το κατάλληλο, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό».

Όπως τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης «Η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί για τον ΣΕΒ κορυφαία προτεραιότητα. Είναι συνειδητή επιλογή μας να προσφέρουμε γέφυρες γνώσεων σε μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων που χρειάζονται τα μέλη μας. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες που επιταχύνουν την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας με εργαζόμενους που διαθέτουν τεχνικές, τεχνολογικές, διοικητικές δεξιότητες δημιουργείται αξία για όλους, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, την κοινωνία. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ξεκινούμε το πρόγραμμα Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Θεσσαλία σε συνεργασία με τον ΣΘΕΒ. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που υλοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία στην Αττική, και τώρα την επεκτείνουμε στη Θεσσαλία. Μέσω αυτής βοηθάμε έμπρακτα το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής (ειδικά τους νέους) να απασχοληθεί στις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας – με σύγχρονες δεξιότητες».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κ. Χαρούλα Γκουσγκούνη) στο τηλέφωνο: 2410555507 και στο email: members@sthev.gr.