Ευκαιρίες συνεργασίας με τον ΣΘΕΒ ως εισηγητής σεμιναρίων

Ο ΣΘΕΒ ανάμεσα στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του ασχολείται ενεργά με την κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών και εργαζομένων των θεσσαλικών επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη των επιχειρήσεων – μελών του και να επενδύει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, πιστεύοντας πως μέσω της εκπαίδευσης θα επέλθει η εξέλιξη τόσο των ανθρώπων που απαρτίζουν μια επιχείρηση όσο και της ίδιας της επιχείρησης.

Στα πλαίσια λοιπόν της διεύρυνσης του ήδη υπάρχοντος δικτύου συνεργατών του, παραμένει ανοιχτός στην προοπτική συνεργασίας με έμπειρους επαγγελματίες / εκπαιδευτές. Οι βασικές θεματικές ενότητες στις οποίες αναζητά συνεργάτες είναι:

 • Οικονομικά – Χρηματοοικονομικά
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά
 • Management
 • Πωλήσεις – Εξυπηρέτηση
 • Social Media, Web & Design
 • Εξαγωγές
 • Τεχνικά σεμινάρια
  • Αυτοματισμοί PLC
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics
  • Τεχνικός Ασφάλειας Β & Γ κατηγορίας κ.α
 • Πιστοποιήσεις – Πρότυπα ISO
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN ISO 9000
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τo πρότυπο ISO 45001
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπα ISO 27001
  • Ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001
  • ISO 14064-1:2018 Τo διεθνές πρότυπο για το ανθρακικό αποτύπωμα

Εκτός από τις προαναφερθείσες ενότητες είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε εκπαιδευτικές προτάσεις που αφορούν την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες διαγνωσμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Αν θα σας ενδιέφερε η συνεργασία με τον ΣΘΕΒ, ως εισηγητής σε κάποιο από τα επόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρακαλώ συμπληρώστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα τα στοιχεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κ. Χαρούλα Γκουσγκούνη) στο τηλέφωνο: 2410555507 και το email: members@sthev.gr.