Επίσκεψη Επιχειρηματικής Αποστολής Γαλλόφωνων χωρών – Β2Β συναντήσεις στις 4 Οκτωβρίου 2023 στην Θεσσαλονίκη και στις 6 Οκτωβρίου 2023, στην Αθήνα

   

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας-ΔΟΓ (Organisation Internationale de la Francophonie-OIF), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒ, τον ΣΕΒΕ και το ΕΒΕΘ,  διοργανώνει τον Οκτώβριο επίσκεψη στην Ελλάδα, (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 80 περίπου επιχειρήσεων από διάφορες γαλλόφωνες χώρες και με δραστηριότητα στον αγροδιατροφικό τομέα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, τον κλάδο των φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, των ψηφιακών υπηρεσιών και του βιώσιμου τουρισμού.

 

Ως μέρος της εφαρμογής της Οικονομικής Στρατηγικής για τη Γαλλοφωνία (2020-2025), ο OIF αναπτύσσει οικονομικές και εμπορικές αποστολές με πολυμερή διάσταση από το 2022, προκειμένου να συμβάλει στην εντατικοποίηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των 88 κρατών και των κυβερνήσεων μελών του.

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ξένες επιχειρήσεις που πλαισιώνουν την Αποστολή θα συμμετέχουν σε προκαθορισμένες B2B συναντήσεις με αντίστοιχες ελληνικές, στη Θεσσαλονίκη στις 4 Οκτωβρίου και στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου.

 

Ο χώρος των B2B συναντήσεων αναμένεται να οριστικοποιηθεί.

 

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στις συναντήσεις.

 

Τον κατάλογο των επιχειρήσεων μπορείτε να τον συμβουλευτείτε εδώ και να δηλώσετε με ποιες επιθυμείτε να συναντηθείτε εδώ, κατά προτίμηση έως τις 4.9.2023.  Θα ακολουθήσει πρόσκληση του OIF για να συνδεθείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα του Οργανισμού και να πραγματοποιήσετε προπαρασκευαστική on line συνάντηση γνωριμίας με τους ξένους ομολόγους σας στις 12.9.2023.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την επίσκεψη μπορείτε να δείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε με το ΕΒΕΑ (κα Τίνα Ρέτζεκα: Τ. 210 338 2342, Ε. tretzeka@acci.gr),  τον ΣΕΒ (κα Ντίνα Αθανασίου: Τ. 211 500 6104, Ε. ir@sev.org.gr), τον ΣΕΒΕ (κα Νατάσα Γιαλόγλου, Τ: 2310 535333, Ε: ny@seve.gr) και το ΕΒΕΘ (κα Σταυρούλα Αγγελίδου,    Τ:2310370182, Ε: s.angelidou@ebeth.gr).