Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια ασθενοφόρων στη Μολδαβία

Στα πλαίσια της υπηρεσίας  του ΣΘΕΒ, σας ενημερώνουμε:

 

Η Πρεσβεία της Μολδαβίας στην Ελλάδα ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας της
Μολδαβίας έχει προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια ασθενοφόρων (type B
ambulances).

Πληροφορίες για τη διαδικασία περιέχονται στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αναθέτουσα Αρχή για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις

Center for Centralized Public Procurement in Healthcare

ιστοσελίδα: http://capcs.md/

email: office@capcs.gov.md

Τηλ.: +373 22-222-445; 22-222-490