Ανακοίνωση από τον Δήμο Λαρισαίων για την επικινδυνότητα στην περιοχή εκατέρωθεν της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης

❗Να αποχωρήσουν όσοι βρίσκονται εκατέρωθεν της Παλιάς Εθνικής οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, στην περιοχή του Κουλουρίου υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Καλούνται όσοι βρίσκονται στις επιχειρήσεις εκατέρωθεν της παλιάς εθνικής, από τη διασταύρωση Συκουρίου έως και τη διασταύρωση Κουλουρίου, να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν από τα νερά