Αναζητούνται άτομα για διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στη Λάρισα αναζητά άτομα για τη διαχείριση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη χρήση Office
  • Επικοινωνιακές και Οργανωτικές δεξιότητες
  • Ομαδικό πνεύμα

Προϋπηρεσία σε προηγούμενη θέση θα εκτιμηθεί, ενώ απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τη θέση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ -ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σε μορφή Europass στο info@kainotomia.com.gr & στο cv.sthev@gmail.com με την ένδειξη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ