Οδηγίες προστασίας της δημόσιας υγείας μετά από πλημμύρα προς τις υπηρεσίες για πολίτες

Η Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτείται η συνεργασία πολλών δημόσιων υπηρεσιών για την προστασία της δημόσιας υγείας, τον έλεγχο για εστίες μολυσματικών ασθενειών, την επιτήρηση ασθενειών, τη διαχείριση νεκρών και αγνοουμένων, τη περιβαλλοντική υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή, καθώς και την ενημέρωση του πληγέντος πληθυσμού.

Διαβάστε ΕΔΩ την ολοκληρωμένη εγκύκλιο.