Η Υπηρεσία Διασύνδεσης Εργασίας του ΣΘΕΒ στο πλευρό των υποψήφιων εργαζομένων της Θεσσαλίας!

Η Υπηρεσία Διασύνδεσης Εργασίας του ΣΘΕΒ λειτουργεί 14 χρόνια και βοηθάει τόσο τις επιχειρήσεις για την εύρεση υποψηφίων εργαζομένων, όσο και τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν εργασία. Στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Διασύνδεσης Εργασίας είναι καταχωρημένος σημαντικός αριθμός βιογραφικών βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην κάλυψη των αναγκών όλων των συμβαλλόμενων.

Στόχος της Υπηρεσίας Διασύνδεσης Εργασίας είναι, όπως ορίζει και η επωνυμία της, να συνδέσει όσους αναζητούν εργασία κάθε ειδικότητας, εξειδικευμένους και μη, με επιχειρήσεις, με σκοπό την μείωση της ανεργίας στη Θεσσαλία.

Για αυτόν τον λόγο, εάν είστε:

  • Πτυχιούχος;
  • Απόφοιτος/η χωρίς προϋπηρεσία;
  • Ανειδίκευτος εργάτης/τρια;

και σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο ακόλουθο email: cv.sthev@gmail.com

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 2410 555507, Κα. Κορλού Ελένη