Εξειδίκευση μέτρων που αφορούν σε επενδυτικές δράσεις στη Θεσσαλία

Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για Θεσσαλία απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη με θέμα την εξειδίκευση μέτρων που αφορούν σε επενδυτικές δράσεις στη Θεσσαλία. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Επικρατείας, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στους Βουλευτές Θεσσαλίας

Δείτε την επιστολή