Σεμινάρια του ΣΘΕΒ: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Ο ΣΘΕΒ ως αρωγός της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνίας, για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2023 διοργανώνει τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:

 

24-25.11.23

“ISO 22000 και ενσωμάτωση απαιτήσεων των GFSI προτύπων (FSSC, BRC, IFS). Αρχές εσωτερικών επιθεωρήσεων ISO/FSSC 22000.”

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει σε συνεργασία με τον φορέα Πιστοποίησης  BM CERT – BM TRADA δια ζώσης σεμινάριο την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, ώρες 16:30 – 21:30 & 10:00 – 16:00, με θέμα: «ISO 22000 και ενσωμάτωση απαιτήσεων των GFSI προτύπων (FSSC, BRC, IFS). Αρχές εσωτερικών επιθεωρήσεων ISO/FSSC 22000.» στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Για δηλώσεις συμμέτοχης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ως την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

  • Μέλη ΣΘΕΒ: 150€
  • Μη μέλη ΣΘΕΒ:190

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Μάθετε περισσότερα

 

 

28.11.23

“Παρουσίαση του νέου εργασιακού νόμου Ν. 5053/2023 και των αλλαγών που επιφέρει στην εργασιακή νομοθεσία”

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει ένα σημαντικό δια ζώσης σεμινάριο την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, ώρες 17:00 – 20:00 το οποίο απευθύνεται σε στελέχη ανώτατης διοίκησης, οικονομικών υπηρεσιών & στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού.

Για δηλώσεις συμμέτοχης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

  • Μέλη ΣΘΕΒ: 60€
  • Μη μέλη ΣΘΕΒ: 90€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Μάθετε περισσότερα.

 

 

 

2.12.23

“Οι Φορολογικοί Έλεγχοι των επιχειρήσεων”

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, ώρες 10:00 – 16:00, με θέμα: «Οι Φορολογικοί Έλεγχοι των επιχειρήσεων», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Για δηλώσεις συμμέτοχης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ως την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

  • Μέλη ΣΘΕΒ: 130€
  • Μη μέλη ΣΘΕΒ: 160€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Μάθετε περισσότερα.

 

 

9.12.23

“Κοστολόγηση Φορολογικού Προϊόντος ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων”

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, ώρες 9:30- 15:30, με θέμα: «Κοστολόγηση Φορολογικού Προϊόντος ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Για δηλώσεις συμμέτοχης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ως την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

  • Μέλη ΣΘΕΒ: 140€
  • Μη μέλη ΣΘΕΒ:170€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Μάθετε περισσότερα.