Έρευνα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Posting of workers during the COVID-19 pandemic, current challenges, and future prospects”

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε έρευνα που επικεντρώνεται στην κατανόηση των επιπτώσεων της πρόσφατης πανδημικής κρίσης στους αποσπασμένους εργαζομένους στην Ευρώπη. Οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη σας εκτιμώνται ιδιαίτερα και η συμβολή σας θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της έρευνάς μας.

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει ευρωπαϊκού έργου, με τίτλο: “Posting of workers during the COVID-19 pandemic, current challenges, and future prospects” επιδιώκουμε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι εταιρείες, οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργοδότες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς τόσο από τις χώρες αποστολής όσο και από τις χώρες υποδοχής. Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διαρκώς εξελισσόμενων συνθηκών και κανονισμών που διέπουν αυτόν τον τομέα.

Η άποψή σας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της έρευνάς μας και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση πολιτικών που θα ωφελήσουν τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συμμετοχή σας θα παραμείνει απολύτως εμπιστευτική και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Για να λάβετε μέρος σε αυτή τη σημαντική έρευνα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8BcKPi17JawMbHD7D8nQHX4pwSrB07oDhk4k1PsFJ-B1iEQ/viewform?pli=1&pli=1

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα εκτιμάται ιδιαίτερα και αναμένουμε με ανυπομονησία να λάβουμε τις πολύτιμες πληροφορίες σας.