Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Κοστολόγηση Φορολογικού Προϊόντος ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων »

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, ώρες 9:30- 15:30, με θέμα: «Κοστολόγηση Φορολογικού Προϊόντος ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταδείξει τις σημερινές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον που είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων και είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενό της, να γνωρίζει με ακρίβεια το κόστος όχι μόνο των προϊόντων της, αλλά όλων των δραστηριοτήτων που εκτελούνται μέσα στην επιχείρηση. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι η κατανόηση των αιτιών που επηρεάζουν τα κόστη της επιχείρησης, αλλά και της συμπεριφορά τους σε σχέση με την αυξομείωση του όγκου της δραστηριότητας ή των πωλήσεων, που πραγματοποιείται σε κάθε χρονική περίοδο. Οι γνώσεις αυτές, είναι απαραίτητες τόσο για την διοίκηση & έλεγχο του κόστους, όσο και για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων που βελτιώνουν την κερδοφορία και εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

Εισαγωγικές έννοιες:

 1. Σύνδεση της κοστολόγηση με την Οικονομική Διοίκηση των επιχειρήσεων
 2. Συστήματα κοστολόγησης
 3. Συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής
 4. Άμεσο & έμμεσο κόστος
 5. Βιομηχανικά έξοδα παραγωγής
 6. Σταθερά & μεταβλητά έξοδα
 7. Υπολογισμός του κόστους παραγωγής
 8. Υπολογισμός κόστους πωλήσεων
 9. Κόστη διοίκησης & διάθεσης
 10. Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
 11. Η έννοια του οριακού κόστους
 12. Μέθοδος της οριακής κοστολόγησης
 13. Μέθοδος της πλήρους κοστολόγησης
 14. Κέντρα κόστους &Κέντρα κέρδους

Συστημική ανάλυση του κόστους, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης:

 1. Αποτύπωση της ροής των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία
 2. Αναγνώριση-καθορισμός των κύριων και υποστηρικτικών κέντρων κόστους & δραστηριοτήτων
 3. Φορείς του κόστους
 4. Οδηγοί κόστους
 5. Ποσοτικοποίηση αναγκών σε υλικά, εργασία, και δαπάνες
 6. Προδιαγραφές προϊόντων (B.O.M)
 7. Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων
 8. Κοστολόγηση συμπαράγωγων προϊόντων
 9. Αναγνώριση βασικών διεργασιών που εκτελεί η επιχείρηση εκτός της παραγωγικής διαδικασίας
 10. Κοστολόγηση των παραπάνω διεργασιών και υπολογισμός της αποδοτικότητάς τους

Αξιοποίηση της κοστολόγησης στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων:

 1. Υπολογισμός καθαρού κέρδους ανά πελάτη και ανά προϊόν
 2. Εντοπισμός του κρυφού κόστους και του κόστους αδράνειας
 3. Ενέργειες για την βιώσιμη μείωση του λειτουργικού κόστους
 4. Προϋπολογιστική κοστολόγηση νέων προϊόντων
 5. Εντοπισμός ζημιογόνων προϊόντων ή και ζημιογόνων πελατών
 6. Αξιολόγηση νέων επενδύσεων για την επέκταση της παραγωγής
 7. Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής
 8. Αποφάσεις εκτέλεσης ή όχι παραγγελιών πελατών σε ειδικές τιμές πώλησης
 9. Καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων & α υλών
 10. Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού σημείου (breakeven) της επιχείρησης
 11. Δείκτες αποδοτικότητας ανά δραστηριότητα
 12. Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους στην αυξομείωση της παραγωγής-πωλήσεων
 13. Σενάρια-προϋπολογισμού κερδών και ισολογισμού ανά επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες & στελέχη ανώτατης διοίκησης, Στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών & παραγωγής, Στελέχη που λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις σχετικά με την διαχείριση των προϊόντων-υπηρεσιών και σε Υπεύθυνους τμημάτων που διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των οικονομικών πόρων της επιχείρησης.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Χαραλαμπίδης Γιώργος. Ο κος Γιώργος Χαραλαμπίδης από το 1991 έως το 2011 εργάστηκε ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής διοίκησης. Επιπλέον, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία του ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, διαθέτει και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει πληθώρα στελεχών, διδάσκοντας σε μεταπτυχιακά τμήματα κολεγίων, και σε ανοιχτά ή ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, συνεργαζόμενος με κορυφαίους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.

Για δηλώσεις συμμέτοχης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ως την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

 • Μέλη ΣΘΕΒ: 140€
 • Μη μέλη ΣΘΕΒ:170€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.