Νέες θέσεις εργασίας στο ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αναζητά άτομα για:

  1. Διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Εθνικό επίπεδο (Κωδικός θέσης: 1128)
  2. Διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Κωδικός θέσης: 1129)
  3. Άτομο με γνώσεις Πληροφορικής (Κωδικός θέσης: 1130)

Προϋπηρεσία σε προηγούμενη θέση θα εκτιμηθεί, ενώ απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τη θέση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι / -ες  παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σε μορφή Europass στο info@kainotomia.com.gr με αναφορά στον κωδικό θέσης εργασίας.