Νέα θέση εργασίας στην εταιρεία ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ

Ο όμιλος Βιομηχανιών Ξυλείας ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ ζητά για τις εγκαταστάσεις του στην Λάρισα, ανειδίκευτο εργάτη για βοηθητικές εργασίες στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην ΒΙΠΕ Λάρισας και στο κατάστημα της εταιρείας στην πόλη της Λάρισας.

Παρακαλούμε για την αποστολή των βιογραφικών στο hr@alfawood.gr – τηλ.επικοινωνίας 2410561232